ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΕΣ

  • ζητήματα αδικοπραξιών –ατύχημα 
  • ευθύνη παραγωγού
  • χρηματική ικανοποίηση από ηθική βλάβη/ψυχική οδύνη (αυτοκινητιστικά ατυχήματα, ιατρική ευθύνη, ρύπανση περιβάλλοντος κλπ) 
  • αποζημιώσεις από προσβολή προσωπικότητας 
  • αποζημιώσεις από παραλείψεις ενεργειών