ΑΚΙΝΗΤΑ (REΑL ESTATE)-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

 • σύνταξη συμβάσεων αγοραπωλησίας ακινήτων - κανονισμών -συστάσεων οριζοντίου/καθέτου ιδιοκτησίας  - δουλειών - εργολαβικών συμφωνιών  
 • έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας ακινήτων (Υποθηκοφυλακείο- Κτηματολόγιο) 
 • εγγραφές/εξαλείψεις προσημειώσεων υποθηκών 
 • απαλλοτριώσεις προσκυρώσεις, τακτοποιήσεις - ανταλλαγές οικοπέδων
 • παράσταση συμβολαίων
 • σύνταξη επί μέρους ιδιωτικών συμφωνητικών 
 • διαχείριση ακίνητης περιουσίας για κατοίκους εξωτερικού ή ημεδαπούς πελάτες 
 • εγγραφές , δηλώσεις διορθώσεως (εμβαδόν ακινήτου, τίτλου κυριότητας ,αγνώστου ιδιοκτήτη, ληξιαρχικών στοιχείων , ποσοστού συγκυριότητας, εμπραγμάτου δικαιώματος, θέση στάθμευσης κ.λ.π.)   ενστάσεις , αμφισβητήσεις , χωρικές μεταβολές , διόρθωση προδήλων σφαλμάτων στο Κτηματολόγιο 
 • αγωγές- αιτήσεις Κτηματολογίου 
 • προστασία κυριότητας, νομής και κατοχής - διεκδικητικές αγωγές , αγωγές διανομής - εξειδικευμένα ζητήματα χρησικτησίας -δουλείες
 • διαφορές μεταξύ συνιδιοκτητών/γειτόνων – ρύθμιση ζητημάτων πολυκατοικίας