ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

  • αγωγές υλικών ζημιών αυτοκινήτων - βλαβών φυσικών προσώπων κατά ιδιωτών, ασφαλιστικών εταιριών –επικουρικού κεφαλαίου 
  • αγωγές αποζημίωσης ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης
  • αγωγές για απώλεια εισοδήματος 
  • ατυχήματα με θύμα πεζό 
  • θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα 
  • παράσταση πολιτικής αγωγής και υπεράσπισης στα ποινικά δικαστήρια σε υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων ( με σωματικές βλάβες ή θάνατο)