ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ

 • αποδοχή ή αποποίηση κληρονομιάς (εξ αδιαθέτου ή εκ διαθήκης)
 • δημοσίευση διαθήκης- κήρυξη ως κυρίας 
 • προσβολή διαθήκης
 • αμφισβήτηση κληρονομιάς (αποκλήρωση )
 • κληρονομική αναξιότητα
 • έκδοση κληρονομητηρίου 
 • κληροδοσίες
 • αγωγές περί κλήρου 
 • γονικές παροχές 
 • δωρεές 
 • νόμιμη μοίρα