ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ

 • σύμφωνο συμβίωσης 
 • διαζύγιο (συναινετικό-αντιδικία-2ετής διάσταση)
 • διατροφές συζύγων και τέκνων 
 • αξιώσεις στα αποκτήματα 
 • μετοίκηση συζύγου
 • σχέσεις γονέων και τέκνων (γονική μέριμνα –επιμέλεια –επικοινωνία)
 • αναγνώριση τέκνου
 • προσβολή πατρότητας 
 • διαχείριση περιουσίας ανηλίκου
 • δικαστική συμπαράσταση
 • υιοθεσία
 • ενδοοικογενειακή βία
 • ακύρωση γάμου
 • αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων