ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Συμβάσεις αγορών-πωλήσεων 

 • πλαίσιο προμηθειών 
 • πώληση επιχείρησης
 • πώληση μετοχών Α.Ε.
 • μεταφοράς τεχνογνωσίας 
 • μεταβίβασης σήματος
 • άδειας εκμετάλλευσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας 
 • εμπιστευτικότητας

 

Σύμβαση έργου

 • έντυπης έκδοσης 
 • ανάπτυξης και παραχώρησης χρήσης ατομικού λογισμικού (software) και τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης αυτού 
 • παροχής υπηρεσιών καθαρισμού 
 • συντηρήσεως επισκευής και ελέγχου ανελκυστήρα 
 • συσκευασίας προϊόντων 

 

Συμβάσεις υπηρεσιών 

 • παροχής διαφημιστικών υπηρεσιών 
 • παροχής υπηρεσιών ασφαλείας 
 • χορηγίας / αθλητικής χορηγίας 
 • αποθήκευσης
 • ασφαλιστικής πρακτόρευσης 
 • παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών
 • παροχής υπηρεσιών μέλους Διοικητικού Συμβουλίου  Α.Ε
 • ανάθεσης διαχείρισης /διεύθυνσης επιχείρησης 
 • ανάθεσης προώθησης προϊόντων (marketing) 
 • παροχής επενδυτικών υπηρεσιών 
 • μεσολάβηση για την εξεύρεση και υπόδειξη πελατείας
 • παροχή μεσιτικών υπηρεσιών για πώληση ακινήτου  

 

Συμβάσεις αντιπροσωπείας –διανομής 

 • πρακτορείας
 • δικαιόχρησης (franchise) 
 • αποκλειστικής εμπορικής αντιπροσωπείας
 • αποκλειστικής διανομής