ΣΗΜΑ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

  • κατοχύρωση –προστασία σήματος
  • κατοχύρωση –προστασία ευρεσιτεχνίας 
  • κατοχύρωση –προστασία βιομηχανικής περιουσίας
  • αθέμιτος ανταγωνισμός (αθέμιτη εκμετάλλευση ξένης φήμης ή οργάνωσης -αθέμιτη παραπλανητική διαφήμιση)
  • προστασία προσωπικότητας – εταιρικής φήμης