ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

  • κλοπή
  • υπεξαίρεση
  • υφαίρεση 
  • ληστεία
  • φθορά ξένης ιδιοκτησίας 
  • εκβίαση 
  • απάτη 
  • καταδολίευση δανειστών