ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΙΜΗΣ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ-ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

  • εξύβριση
  • δυσφήμιση
  • διατάραξη οικογενειακής τάξεως 
  • παραβίαση υποχρέωσης διατροφής 
  • εγκλήματα κατά γενετήσιας ελευθερίας, οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ελευθερίας (βιασμός, αποπλάνηση παιδιών κ.λ.π)