ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΖΩΗΣ-ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

  • ανθρωποκτονία
  • έκθεση
  • σωματικές βλάβες 
  • παράνομη βία
  • αυτοδικία
  • απειλή
  • διατάραξη οικιακής ειρήνης