ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

  • υπεράσπιση κατηγορούμενου σε κάθε στάδιο της ποινικής διαδικασίας 
  • πολιτική αγωγή 
  • ανάκριση
  • ένδικα μέσα (Έφεση , Αναίρεση κλπ)
  • αυτόφωρα εγκλήματα 
  • μηνύσεις - εγκλήσεις 
  • αιτήσεις ακύρωσης διαδικασίας – αποφάσεως
  • απολογητικό υπόμνημα