+30 2310 229443, +30 6945 901301
belowHeaderServices

Προφίλ

Η σύγχρονη ζωή επιτάσσει έναν νέο τρόπο προσέγγισης και αντιμετώπισης των νομικών θεμάτων, ο οποίος συνίσταται στον σχεδιασμό, την οργάνωση και την εφαρμογή εναλλακτικών νομικών λύσεων, προσαρμοσμένων στην παρούσα δικαστηριακή πρακτική και εξατομικευμένων στο πρόβλημα του καθενός. Με γνώμονα αυτά τα νέα δεδομένα:

ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ολοκληρωμένες και εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες τόσο σε ιδιώτες όσο και σε εταιρίες και επιχειρήσεις καλύπτοντας όλους σχεδόν τους τομείς του δίκαιου (αστικό, εμπορικό, ποινικό, διοικητικό κλπ.)

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΜΑΣΤΕ στις ανάγκες και απαιτήσεις των εντολέων μας:

  • με την παροχή ειδικών νομικών συμβουλών
  • με την νομική εκπροσώπηση τους ενώπιον των Δικαστηρίων όλων των βαθμών και των ακυρωτικών (Αρείου Πάγου, ΣτΕ κ.λ.π.)
  • με την συμμετοχή σε διαπραγματεύσεις για επίτευξη εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς προς αποφυγή άσκοπων δικαστικών αγώνων με την ενθάρρυνση της επίλυσης των διαφορών τους μέσω του θεσμού της διαμεσολάβησης.

ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ τις ενδεδειγμένες στρατηγικές που στοχεύουν στην αποτελεσματική επίλυση των νομικών προβλημάτων και τις συμφερότερες από άποψη κόστους, χρόνου και συνεπειών νομικές λύσεις.

ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΑΣΤΕ το δικηγορικό επάγγελμα ως λειτούργημα και όχι ως ευκαιριακή ενασχόληση, με κύριο μέλημα την προσωπική συνεργασία με τους πελάτες μας και την πλήρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση τους για την πορεία της υπόθεσης και την συμμετοχή τους στα διάφορα στάδια και εξέλιξη αυτής. Η προσωπική επαφή και ενασχόληση με τους πελάτες αποτελεί βασικό συστατικό του τρόπου εργασίας μας καθώς αποβλέπουμε στην μακροχρόνια συνεργασία μας.

ΔΙΑΚΡΙΝΟΜΑΣΤΕ για την προσήλωση μας στις επιταγές της δεοντολογίας, την ταχύτητα στην διεκπεραίωση των υποθέσεων που μας ανατίθενται, την αμεσότητα στην επικοινωνία, την εχεμύθεια και την αποτελεσματικότητα.

Οι παραπάνω αρχές, άλλωστε, διαμόρφωσαν την φιλοσοφία του γραφείου μας από το έτος 1967, όταν αυτό ιδρύθηκε στην Θεσσαλονίκη από τον δικηγόρο Δημήτριο Χριστομάνο με κύρια δραστηριότητα τις αστικές και εμπορικές υποθέσεις, με αδιάλειπτη παρουσία στον χώρο της μαχόμενης δικηγορίας και σήμερα με την ιδιότητα του ειδικού επιστημονικού συνεργάτη - συνταξιούχου. Έκτοτε, το γραφείο μας, αποτέλεσε φυτώριο επιτυχημένων δικηγόρων και δικαστών και συνεχίζει την λειτουργία του με την ομάδα των δικηγόρων μας, διατηρώντας τον οικογενειακό χαρακτήρα του.

ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ δίκτυο συνεργατών που αποτελείται από επίλεκτους και δοκιμασμένους δικηγόρους σε όλη την επικράτεια, συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές , λογιστές, φοροτεχνικούς, μεταφραστές καθώς και δικαστικούς πραγματογνώμονες των περισσοτέρων ειδικοτήτων τις ενέργειες των οποίων συντονίζουμε και επιβλέπουμε με προσωπική επιμέλεια, ώστε να είναι δυνατή η παροχή πλήρους υποστήριξης σε κάθε ανάγκη των εντολέων μας.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ από τον έγκριτο δικηγόρο Αθηνών Φώτη Κρεμμύδα και τον ομότιμο καθηγητή της Νομικής Σχολής Αθηνών Φίλιππο Δωρή της δικηγορικής εταιρίας «Φ. Κρεμμύδας - Φ. Δωρής και Συνεργάτες»

ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ τις υπηρεσίες μας στις εξής γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά και Γερμανικά.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη Δωδεκανήσου 10Α
2310 229 443 - 2310 545 625
6945 901 301
Κρήτη - Ηράκλειο
Πλατεία Κορνάρου Βιτσέντζου 27
6945 901 301